Mentorluk

 Mentorluk projesi, Türk-Alman Üniversitesi mezunlarını ve son sınıf lisans öğrencilerini, üniversitede eğitim gören öğrencilerle bir araya getirerek eğitim hayatı, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaları amacıyla oluşturulmuş bir projedir.

Projenin Amacı

 • Eğitim gören öğrencilerin Türkiye ve Almanya kökenli kuruluşlarla bağlantıları güçlendirmek, Türk-Alman Üniversitesi ekolünü yaratabilmek.

 • Mentilerin özbilinç, özgüven ve kariyer bilincini arttırmada aydınlatıcı olma.

 • Mentorların liderlik gelişimi, sorumluluk kazanmaları.

Mentor ve Menti Profili

 • Mentor; liderlik profiline sahip, enerjik, öğrenmeye ve deneyimlerini paylaşmaya açık, farklı bakış açılarına sahip, farklılıklara karşı hoşgörülü, sabırlı, ve iletişim kabiliyeti olan bireyler olmalıdır.

 • Menti; öğrenmeye istekli, iletişime açık, çeşitli zaman çizelgelerine uyum sağlayabilecek ve kendini geliştirme konusunda hevesli, gelecek için hedefleri olan ve çaba sarf etmeye hazır bireyler olmalıdır.

Projenin Mentor ve Mentiye Faydaları

 • Mentor: Gelişime açık olan yönlerin keşfedilmesi, etkin dinleme kabiliyetini arttırma, zaman yönetimi yeteneklerini geliştirme, sorumluluk duygusu ve tecrübe kazanma. Profesyonellerden mentorluk eğitimi alma imkanı.

 • Menti: Bireysel ve kariyer gelişimine yön verebilecek kişilerle tanışma ve destek alabilme, kendini tanıma, iletişim becerilerini geliştirebilme, strateji oluşturma, network sağlama, kariyer konusunda doğru sorulara odaklanma, sorumluluk alma, farklı bakış açıları kazanma, mezuniyet sonrası süreçte çalışma hayatına kolay uyum sağlama.

Mentor ve Mentiden Beklenenler

 • Mentor: Mentiyi doğru anlayabilme ve yanında olma, menti odaklı düşünme ve aksiyon alma, sonuç odaklı değil süreç odaklı ilerleme, iş dünyasının dinamiklerini mentiye aktarma, mentide farkındalık uyandırabilmek ve kendini keşfedebilmesi için uygun ortamı sağlama, mentinin kariyer planlamasına destek olma, gelişim odaklı olma.

 • Menti: Beklentilerini açıkça belirtmesi, bireysel gelişim için sorumluluk alması, görüşmeler sırasında gerekli zamanlarda ve gerekli konularda sürecin ilerlemesi adına aksiyon alması, yapıcı yaklaşım sergilemesi, olumlu-olumsuz geri bildirimlere açık olması, iyi bir dinleyici olması.

Mentor ve Mentinin Sorumlulukları

 • Mentor: Türk-Alman Üniversitesi Mezunları ve Mensuplar Derneği’ne karşı sorumludur.

 • Menti: Türk-Alman Üniversitesi Mezunları ve Mensuplar Derneği’ne karşı sorumludur.

Aday Seçim Kriterleri

 • Adaylar, projenin amacını benimsemiş ve mentor-menti profiline uygun olan kişiler olmalıdır.

 • Mentor: Türk-Alman Üniversitesi’nde lisans eğitiminin son yılında olmak üniversitemizden mezun olmak, düzenlenecek toplantılara ve görüşmelere katılım sergilemek, süreklilik sağlamak.

 • Menti: Türk-Alman Üniversitesi’nde öğrenci olmak, düzenlenecek toplantılara ve görüşmelere katılım sergilemek, süreklilik sağlamak.

Görüşme Düzeni

 • Proje 5 ay olarak planlanmıştır. Toplamda 5 seans yapılması öngörülmüş olup, görüşmelerin zaman çizelgeleri mentor ve mentinin planlamasına bırakılmıştır.

 • Seansların en az 1 saat en fazla 2,5 saat olması uygun görülmüştür.

 • Görüşme planlarının TAÜMED’e bildirilmesi gereklidir. Takibi TAÜMED sağlayacaktır.

 • Görüşmelerin gerçekleşme sorumluluğu mentor ve mentiye aittir. Projenin 4. seansı tamamlandıktan sonra mentor ve mentiyle değerlendirme görüşmesi yapılacaktır.

Tamamlanma Süreci

 • Proje sonunda mentor ve mentinin geri bildirimlerini içeren ve gelişimleri özetleyen bir rapor hazırlanmalıdır. Rapor hazırlama sürecinde TAÜMED eğer ihtiyaç duyulursa destek olacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından mentiler, diğer mentorluk aday kriterlerini de sağlıyorsa ilerleyen dönemlerde öncelikli olarak projede mentor olarak yer alabilecektir.

 • Projeyi tamamlayan mentor ve mentilere katılım belgesi verilecektir. Projeyi başarıyla tamamlayan mentorların deneyimlerine ve  özgeçmişlerine web sitemizde yer verilecektir.

Başvuru

 Mentorluk projesi, Türk-Alman Üniversitesi mezunlarını ve son sınıf lisans öğrencilerini, üniversitede eğitim gören öğrencilerle bir araya getirerek eğitim hayatı, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaları amacıyla oluşturulmuş bir projedir.

Projenin Amacı

 • Eğitim gören öğrencilerin Türkiye ve Almanya kökenli kuruluşlarla bağlantıları güçlendirmek, Türk-Alman Üniversitesi ekolünü yaratabilmek.

 • Mentilerin özbilinç, özgüven ve kariyer bilincini arttırmada aydınlatıcı olma.

 • Mentorların liderlik gelişimi, sorumluluk kazanmaları.

Mentor ve Menti Profili

 • Mentor; liderlik profiline sahip, enerjik, öğrenmeye ve deneyimlerini paylaşmaya açık, farklı bakış açılarına sahip, farklılıklara karşı hoşgörülü, sabırlı, ve iletişim kabiliyeti olan bireyler olmalıdır.

 • Menti; öğrenmeye istekli, iletişime açık, çeşitli zaman çizelgelerine uyum sağlayabilecek ve kendini geliştirme konusunda hevesli, gelecek için hedefleri olan ve çaba sarf etmeye hazır bireyler olmalıdır.

Projenin Mentor ve Mentiye Faydaları

 • Mentor: Gelişime açık olan yönlerin keşfedilmesi, etkin dinleme kabiliyetini arttırma, zaman yönetimi yeteneklerini geliştirme, sorumluluk duygusu ve tecrübe kazanma. Profesyonellerden mentorluk eğitimi alma imkanı.

 • Menti: Bireysel ve kariyer gelişimine yön verebilecek kişilerle tanışma ve destek alabilme, kendini tanıma, iletişim becerilerini geliştirebilme, strateji oluşturma, network sağlama, kariyer konusunda doğru sorulara odaklanma, sorumluluk alma, farklı bakış açıları kazanma, mezuniyet sonrası süreçte çalışma hayatına kolay uyum sağlama.

Mentor ve Mentiden Beklenenler

 • Mentor: Mentiyi doğru anlayabilme ve yanında olma, menti odaklı düşünme ve aksiyon alma, sonuç odaklı değil süreç odaklı ilerleme, iş dünyasının dinamiklerini mentiye aktarma, mentide farkındalık uyandırabilmek ve kendini keşfedebilmesi için uygun ortamı sağlama, mentinin kariyer planlamasına destek olma, gelişim odaklı olma.

 • Menti: Beklentilerini açıkça belirtmesi, bireysel gelişim için sorumluluk alması, görüşmeler sırasında gerekli zamanlarda ve gerekli konularda sürecin ilerlemesi adına aksiyon alması, yapıcı yaklaşım sergilemesi, olumlu-olumsuz geri bildirimlere açık olması, iyi bir dinleyici olması.

Mentor ve Mentinin Sorumlulukları

 • Mentor: Türk-Alman Üniversitesi Mezunları ve Mensuplar Derneği’ne karşı sorumludur.

 • Menti: Türk-Alman Üniversitesi Mezunları ve Mensuplar Derneği’ne karşı sorumludur.

Aday Seçim Kriterleri

 • Adaylar, projenin amacını benimsemiş ve mentor-menti profiline uygun olan kişiler olmalıdır.

 • Mentor: Türk-Alman Üniversitesi’nde lisans eğitiminin son yılında olmak üniversitemizden mezun olmak, düzenlenecek toplantılara ve görüşmelere katılım sergilemek, süreklilik sağlamak.

 • Menti: Türk-Alman Üniversitesi’nde öğrenci olmak, düzenlenecek toplantılara ve görüşmelere katılım sergilemek, süreklilik sağlamak.

Görüşme Düzeni

 • Proje 5 ay olarak planlanmıştır. Toplamda 5 seans yapılması öngörülmüş olup, görüşmelerin zaman çizelgeleri mentor ve mentinin planlamasına bırakılmıştır.

 • Seansların en az 1 saat en fazla 2,5 saat olması uygun görülmüştür.

 • Görüşme planlarının TAÜMED’e bildirilmesi gereklidir. Takibi TAÜMED sağlayacaktır.

 • Görüşmelerin gerçekleşme sorumluluğu mentor ve mentiye aittir. Projenin 4. seansı tamamlandıktan sonra mentor ve mentiyle değerlendirme görüşmesi yapılacaktır.

Tamamlanma Süreci

 • Proje sonunda mentor ve mentinin geri bildirimlerini içeren ve gelişimleri özetleyen bir rapor hazırlanmalıdır. Rapor hazırlama sürecinde TAÜMED eğer ihtiyaç duyulursa destek olacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından mentiler, diğer mentorluk aday kriterlerini de sağlıyorsa ilerleyen dönemlerde öncelikli olarak projede mentor olarak yer alabilecektir.

 • Projeyi tamamlayan mentor ve mentilere katılım belgesi verilecektir. Projeyi başarıyla tamamlayan mentorların deneyimlerine ve  özgeçmişlerine web sitemizde yer verilecektir.

Başvuru