2. Mezun Çalıştayı

27 Aralık 2020 Cumartesi günü 2. Mezun çalıştayı gerçekleştirilecektir.

Yer: Google Meet – Saat: 13:30

Başvuru: cutt.ly/NhRXrNJ

Çalıştayın Amacı

 • Türk-Alman Üniversitesi mezunlarının, lisans eğitimi sırasında ne gibi süreçlerden geçtikleri, mezun olduktan sonra karşılaştıkları durumları, mezun olacaklara önerileri gibi konuların, avantaj/dezavantaj şeklinde tartışılmasını öngören bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

Çalıştayın Katılımcıları

 • Türk-Alman Üniversitesi’nin açılışından 2020 senesine kadar mezun olan kişilerin katılımı ile çalıştayın düzenlenmesi öngörülmüştür

Çalıştayın Konuları

 • Türk-Alman Üniversitesi’nin Tercih Edilmesinin Nedenleri: Mezunların, Türk-Alman Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, bu üniversiteyi neden seçmiş olduklarını ve seçme nedenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini tartışarak, aday öğrencilerin neden Türk-Alman Üniversitesi’ni seçmeleri gerektiği üzerine fikirleri alınır.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Hazırlık Eğitimi: Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin lisans eğitimine başlayabilmek için Almanca biliyor olma şartını sağlamak amacıyla aldıkları hazırlık eğitimi, bu eğitimin zorlukları, artıları ve eksileri bağlamında tartışılır. Katılımcıların mezuniyet ertesi mesleki deneyimlerinde, Almancaya gereksinim duyup duymadıkları, gereksinim duymaları halinde dil yeterliliği ve hâkimiyetine dair düşünceleri konuşulur.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Yaz Okulu & Değişim Programları:  Hazırlık eğitimi sonrasında ve lisans eğitimi sırasında yaz dönemlerinde Almanya’da verilen yaz okulu programları, Erasmus+ ve Mevlana programları konuşulur. Anlaşmalı üniversiteler ile gerçekleştirilen ilgili değişim programları, katılım koşulları ve katılan mezunların deneyimleri hakkında tartışılır. Olumlu ve olumsuz yönlerine dair fikirler alınarak iyileştirme bakımından ne yapılması gerektiği üzerinde durulur.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Lisans Eğitimi ve Akademik Kadro: Lisans eğitimini başarıyla tamamlamış mezunlar tarafından, lisans eğitiminde karşılaşılan zorluklar, Türk-Alman Üniversitesi’nde lisans eğitimi almış olmanın avantaj ve dezavantajları ile akademik kadronun artı ve eksileri tartışılır. Daha iyi bir lisans eğitimi için ne yapılması gerektiği üzerinde durulur.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi’nde Çift Diploma İmkânları: Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri için neredeyse her bölümü kapsayacak şekilde çift diploma imkânı bulunmaktadır. Mezunların çift diplomaya bakış açısı, çift diploma hakkı elde etmenin koşulları ve öğrencilerin bu koşulları sağlamak için nasıl hazırlık yapmaları gerektiği hakkında görüş alışverişinde bulunulur.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Sosyal Hayat: Türk-Alman Üniversitesi’nde 28 Kulüp, 9 Spor Takımı ve çeşitli sosyal etkinlikler bulunmaktadır. Kampüste sosyal hayatın yeterliliği, sosyal hayatı geliştirmek için yapılması gerekenler, sosyal hayatın iş hayatına katkıları ve mezunların bu konuda öğrencilere tavsiyeleri üzerine tartışılır.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi’nde Öğrenci Olmak: Türk-Alman Üniversitesi’nde öğrenci olmanın zorlukları ve avantajları üzerine tartışılır. Üniversitenin konumu, ulaşımı gibi konularla birlikte kampüste yaşanan zorluklara değinilir ve Türk-Alman Üniversitesi’nde öğrenci olmanın avantajları tartışılır.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi Mezunlarına Genel Yaklaşım: İş dünyasının Türk-Alman Üniversitesi mezunlarına bakış açısı, mezunların iş dünyasında Türk-Alman Üniversitesi mezunu oldukları için kazandıkları avantaj ve dezavantajlar tartışılır. Bu bakış açısını iyi yönde etkilemek için yapılması gerekenler üzerinde durulur.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi Mezunlarının Kariyer Hedefleri: Türk-Alman Üniversitesi’nden mezun olanların kariyer hedefleri, bu kariyer hedeflerinin belirlenmesinde Türk-Alman Üniversitesi’nde verilen eğitimin ve Almancanın katkısı, Türk-Alman Üniversitesi’nin kariyer hedeflerini şekillendirici yönleri üzerine tartışılır.
 
 • Türk-Alman Üniversitesi Mezunlarının Dernek ve Üniversiteden Beklentileri: Türk-Alman Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerin, Türk-Alman Üniversitesi ve Mezunlar Derneği’nden beklentileri hakkında konuşulur. Üniversite ve Derneği daha iyiye taşıyabilmek adına yapılması gerekenler, mezunların sıkıntıları ile tavsiyeleri üzerine konuşulur.


Çalıştayda Mutabık Kalınan Sorunlar ve Çözümleri

 • Çalıştayın ardından çalıştayda üzerine uzlaşılan sorunlar ve çözümler raporlanır ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi adına Üniversite ve Derneğin harekete geçmesi sağlanır. Detaylı rapor katılımcılara, üniversite ve dernek yönetimine sunulur.


Türk-Alman Üniversitesi Mezunlarının, Mezun Olacak Öğrencilere Tavsiyeleri

 • Çalıştayda, Türk-Alman Üniversitesi mezunlarının, mezun olacak öğrencilere tavsiyeleri dikkatle not alınır ve çalıştay sonrası hazırlanacak olan raporda bu hususlara yer verilir. Detaylı raporla birlikte mezun tavsiye ve görüşleri gerek yazılı rapor gerekse belli sunumlar aracılığıyla TAÜ öğrencileri, mezunları, üniversite ve dernek yönetimine ulaştırılır.

Çalıştaya Katılım